apk zonder afspraak

APK keuring

APK-Keuring bij APK Station Nijmegen B.V.

Verloopt de APK van uw auto binnen 2 maanden? Dan is het weer tijd om uw auto te laten keuren door APK Station Nijmegen B.V.
Onze gediplomeerde APK-keurmeesters beoordelen de staat van uw auto volgens de RDW-voorschriften.

APK Station Nijmegen b.v. keurt uw auto snel, professioneel en voordelig!

Herkeuring binnen 8 dagen is altijd gratis. Een neutrale APK is anders dan elke andere garage (van dealer tot snelmonteur),
APK Station Nijmegen B.V. is een neutraal APK-station waardoor u er zeker van kunt zijn dat uw auto alleen wordt afgekeurd als de APK vraagt om de goedkeuring van de auto.

Dit lijkt logisch, maar in de praktijk blijkt dat veel autobezitters onder het mom van APK meer onderhoudsproducten verkopen dan de APK voorschrijft. Hierdoor zijn de jaarlijkse autokosten veel hoger dan nodig.

“Wij keuren geheel neutraal en zijn er niet op uit
om reparaties te verrichten!”

Drie zekerheden garanderen u dat APK Station Nijmegen B.V. geen enkel voordeel heeft bij het afkeuren van uw auto en waardoor u nooit meer dan noodzakelijk betaalt voor een nieuwe goedkeuring:

APK Station Nijmegen B.V. voert enkel de keuring uit en verdient verder niet aan reparaties of onderdelen verkoop. Mocht uw auto worden afgekeurd, dan is de herkeuring gratis, waardoor APK Station Nijmegen B.V. wel meer werk maar niet meer inkomsten heeft. Ook op afkeuringen laat APK Station Nijmegen B.V. zich steekproefsgewijs controleren door de RDW, waardoor een onterechte afkeur tot een intrekking van de APK-vergunning kan leiden.

Voorkom belangenverstrengeling en extra kosten bij uw APK-keuring

Iedereen kent de verhalen wel waarbij garages soms ten onrechte reparaties in rekening brengen voor een APK Keuring. Misschien heeft u zelf een vergelijkbare ervaring gehad. Hoe dan ook de belangenverstrengeling kan een ongemakkelijk gevoel geven en onnodig extra kosten met zich meebrengen. Uit een steekproef van de ANWB blijkt zelfs dat 25 procent van de autobezitters door de garage wordt misleid bij een APK

De oplossing is simpel: kies voor een onafhankelijke APK-keuring

Gelukkig is er een eenvoudige oplossing. Laat uw keuring door een onafhankelijk APK-keuringsstation doen.
Een RDW-erkend onafhankelijke keuringsstation voert geen reparaties uit en verkoopt geen onderdelen.
Er is dus geen ander belang dan het toepassen van de wettelijke APK-eisen op uw auto. Een onafhankelijke keuring neemt slechts 30 minuten en wordt gedaan terwijl u wacht.